Assalamu'alaikum

header ads

Orang Tua Harus Memperhatikan Hal Ini

Karena Bayi dan Anak Kecil Belum Mampu Baca Dzikir Pagi-Petang

Untuk para orang tua,

Bayi kita atau anak kita yang masih kecil memang belum bisa mengucap dzikir pagi-petang sebagai tameng diri mereka dari berbagai gangguan makhluk.

Namun mereka tetap berpeluang terkena gangguan jin atau penyakit 'ain.

foto via google.com
Inilah solusinya:
 

Kita sebagai orang tua janganlah lupa untuk meminta perlindungan Allah setiap hari supaya si kecil terhindar dari gangguan setan, binatang yang memiliki sengat, dan penyakit 'ain.

Sebagimana dahulu, Nabi Ibrahim membacakan doa perlindungan ini untuk Ismail dan Ishaq, kedua putera beliau ketika mereka berdua masih kecil.

Begitu pula Rasulullah, beliau rutin membacakan doa yang sama untuk kedua cucu beliau, Hasan dan Husain yang kala itu masih kecil dengan doa yang sama.

Berikut doanya:

أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة

U'idzukuma bi kalimatillahit tammah min kulli syaithanin wa hammah, wa min kulli 'ainin lammah.

Doa ini tercantum dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, Syaikh Albani dan Syaikh Ahmad Syakir menilai sanadnya shahih.