Assalamu'alaikum

header ads

Menjadi Isteri Ustad Mesti Siap Untuk Hal Seperti Ini

Seorang isteri memiliki peranan penting dalam mendorong kegiatan positif suami, apalagi jika suaminya adalah penuntut ilmu, pendidik, dan penggiat dakwah.

Adalah Naura binti Muhammad Az-Zauman, isteri dari salah satu ulama di Saudi Arabia Syaikh Abdurrahman bin Muhammad Al-Qasim yang berhasil mengumpulkan Kumpulan Fatwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah selama 40 tahun dalam 37 jilid yang sebelumnya terpisah-pisah.

Isteri beliau merupakan sosok isteri yang punya kematangan berpikir, sikap wara’, semangat beribadah dan baca Al-Quran.

Seperti kebanyakan isteri, beliau sering khawatir setiap kali sang suami pergi safar untuk waktu lama, bahkan sampai berbulan-bulan. Lantas beliau coba utarakan hal ini kepada sang suami.

Syaikh hanya memberi jawaban singkat untuk menenangkan perasaan cinta sang isteri, “Engkau adalah partnerku dalam kebaikan dan pahala ini”, kata beliau.

Setelah itu sang isteri tidak pernah mengucapkan kalimat keresahan hatinya setiap kali sang suami pergi karena sadar pahala besar yang menanti.

[Shuwar Musyrifah Min Siyarin Nisa karya Fahd bin Abdulaziz Asy-Syuwairikh]


Catatan:
Semenjak buku Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyah berhasil dikumpulkan, buku ini sangat besar manfaatnya bagi para penimba ilmu dan ulama.

Bagaimana tidak!? Setiap ulama dan penulis yang mengutip perkataan Ibnu Taimiyah kebanyakannya membaca dan merujuk kepada buku yang disusun oleh Syaikh Abdurrahman Al Qasim rahimahullah ini.

Berkat pertolongan Allah kemudian kesungguhan Syaikh, ilmu Syaikhul Islam dalam berbagai disiplin ilmu dapat dinikmati oleh orang-orang setelah masa beliau hingga sekarang. Hampir tidak ada perpustakaan, baik umum maupun pribadi dari seorang penuntut ilmu dan ulama disini melainkan buku ini menjadi bagian dari koleksi penting perpustakaannya.

Semoga Allah limpahkan rahmat dan pahalaNya kepada Syaikh yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengumpulkan khazanah keilmuan Ibnu Taimiyah rahimahullah.

Juga, semoga Allah melimpahkan hal yang sama kepada isteri beliau yang seringkali merelakan kepergian suaminya untuk waktu lama dan dengan penuh kesabaran menanti kepulangannya.

Duhai isteri, bergembiralah dengan pahala besar yang menanti dari dukungan dan kesabaran Anda terhadap kesibukan suami dalam menuntut ilmu dan menebarkannya. Semoga Anda mendapati pahala yang sama besar dengan yang suami Anda dapatkan. Amin.


Alukatsir.com


Posting Komentar

0 Komentar